Ίντα τραγού'ιν να σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει μάνα μου να σ' αρέσει, ω, ω που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση